Preise

  Preis bei 1 Person Preis bei 2 Personen Preis bei 3-er Belegung Preis bei 4-er Belegung
Zimmer 1 mit Terrasse 70 Euro 89 Euro    
Zimmer 3 mit Terrasse 70 Euro 89 Euro    
Zimmer 4 mit Terrasse 70 Euro 89 Euro    
Zimmer 5 mit Terasse 70 Euro 89 Euro    
Zimmer 6 1. Etage 70 Euro 89 Euro    
Zimmer 7 1. Etage 70 Euro 89 Euro    
Zimmer 8 1.Etage 70 Euro 89 Euro    
Zimmer 9 1. Etage mit Balkon 70 Euro 89 Euro    
Zimmer 10 Dachgeschoss 70 Euro 89 Euro    
Zimmer 11 Dachgeschoss 70 Euro 89 Euro 110 Euro 125 Euro
Zimmer 12 Dachgeschoss 70 Euro 89 Euro 110 Euro 125 Euro